Wsparcie dla Przedsiębiorców

Państwo posiada możliwości, którymi może pomóc biznesowi się rozwijać. Instytucje i mechanizmy, którymi dysponuje władza może stworzyć wyjątkowe warunki do rozwoju rodzimego biznesu. Odpowiednie ułatwienia podatkowe, preferencyjne finansowanie, pomoc w pozyskaniu technologii i narzędzi to niektóre z ułatwień na jakie może liczyć przedsiębiorca ze strony państwa, gdy decyduje się prowadzić działalność w Polsce. Ponadto, by zwiększyć możliwości ekspansji polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne, a więc poprawić gospodarczą pozycję całego kraju, warto nawiązywać współpracę biznesu z dyplomacją

  • Systemowe przekazywanie wiedzy przedsiębiorcom
  • Wsparcie instytucjonalne biznesu – inkubatory, agencje, ubezpieczenia, gwarancje
  • Wsparcie finansowe kredyty, pożyczki dotacje
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne – wsparcie dla biznesu, wsparcie dla regionów
  • Eksport – poszukiwanie nowych rynków zbytu z pomocą państwa