Pracodawca, pracownik,
a odpowiedzialność społeczna

Biznesu nie powinniśmy postrzegać wyłącznie przez pryzmat wyników finansowych. Biznes to przede wszystkim ludzie. Relacja pracodawcy z pracownikami powinna charakteryzować się odpowiedzialnością przedsiębiorcy wobec zatrudnionych. Odpowiednie warunki pracy pozwalają pracownikom lepiej realizować stawiane zadania, pozwalają uniknąć wypalenia zawodowego, dają motywację do dalszej pracy i samorozwoju. Pracodawca dysponując czasem pracowników może mieć jeszcze większy wpływ na kształt lokalnej społeczności zachęcając ich, by w ramach wolontariatu pracowniczego rozwijali się także w akcjach charytatywnych. Takie działania nie składają się na biznesowy zysk, jednak dobro wraca

  • Wolontariat pracowniczy – transfer doświadczeń i zaangażowanie pracowników w działalność społeczną.
  • Udogodnienia dla pracowników i ich rodzin – dodatkowa edukacja, zajęcia sportowe, przedszkola w firmach, dodatkowa opieka zdrowotna, wydarzenia kulturalne.
  • Szczęśliwy pracownik to perspektywa rozwoju firmy, benefity pozapłacowe to ewidentna korzyść dla lokalnej społeczności jak i dla samego pracodawcy.