Monika Krzyżanowska

Założycielka Fundacji One Day

Czuwa nad zgodnością działań z wyznaczonymi celami i misją fundacji. Na co dzień poszukuje osób, które chcą pomagać, a także tych, którzy tej pomocy potrzebują. Wędruje przez Polskę szkoląc dzieci w Placówkach, fundując kursy zawodowe dla usamodzielniającej się młodzieży oraz po prostu rozmawiając, bo czasem taka rozmowa potrafi zmienić wszystko.