Izabela Van Den Bossche

wiceprezes ds. Komunikacji, City Solutions, Fortum

Izabela Van den Bossche has over 15 years' experience of working in an international environment in both public and private sector. She has been profesionally involved with Fortum since 2008 where she holds the position of Vice President, Communications, City Solutions. She is responsible for developing media and government relations, implementing communications policies and brand development. Previously she was the Head of Communication, Poland, Baltics and New Markets and Director for Strategic Development and Cooperation. 

Earlier employed by  Polish Agency for Information and Foreign Investment  as the Advisor to the Chairman of the Management Board. Between 1998 and 2006 she held the positions of Press Officer, Political Officer and Head of Science and Innovation Unit in British Embassy in Warsaw. 
She is a graduate of Adam Mickiewicz University in Poznań, MA in English Language. She also completed postgraduate studies on Modern Management Techniques at Warsaw School of Economic.

Izabela Van den Bossche ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Z Fortum związana zawodowo od 2008 roku, gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds. Komunikacji w dywizji City Solutions.  Odpowiedzialna za rozwój relacji z mediami oraz sektorem rządowym, wdrażanie polityki komunikacji oraz rozwój marki. Uprzednio zajmowała stanowisko Dyrektora Komunikacji na Polskę, Kraje Bałtyckie i Nowe Rynki oraz Dyrektora ds. Rozwoju Strategicznego i Współpracy. 
Wcześniej zatrudniona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych jako doradca Prezesa Zarządu. W latach 1998 i 2006 pełniła funkcję Oficera Prasowego oraz kierowała działem Nauki i Innowacji w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. 
Izabela Van den Bossche jest absolwentką  wydziału filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych technik zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Izabela Van den Bossche ma ponad 15 lat doświadczenia w obszarze komunikacji w sektorach publicznym oraz prywatnym. Z Fortum związana zawodowo od 2008 roku, gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprezesa ds. Komunikacji Korporacyjnej.  Wcześniej w Ambasadzie Brytyjskiej była Oficerem Prasowym oraz kierowała działem Nauki i Innowacji.