Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwo Lubuskiego

W administracji publicznej od ponad 41 lat, a w samorządzie od ponad 31. Pracowała w Urzędzie Gminy i Miasta Małomice, gdzie w latach 1998-2002 pełniła funkcję burmistrza. Była Radną Powiatu Żagańskiego i Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.

Od 2002- 2007 roku była zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta Zielona Góra, gdzie zajmowała się współpracą zagraniczną, promocją miasta i zarządzaniem projektami UE.

W latach 2007-2008 była dyrektorem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalnego Ośrodka
w Zielonej Górze, gdzie odpowiadała za zarządzanie projektami UE, organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla samorządów terytorialnych.

Od 2007 roku jest Radną Województwa Lubuskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, której członkiem jest od 2003 roku.

Od sierpnia 2008 roku była Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego.

Od listopada 2010 roku do dziś pełni funkcję Marszałka Województwa Lubuskiego, jako jedyna kobieta w Polsce.

Od początku pod jej szczególnym nadzorem jest ochrona zdrowia oraz Regionalne Programy Operacyjne.

Dzięki jej działaniom lubuskie szpitale są najmniej zadłużone w Polsce.

W 2013 roku w konkursie Złotych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów, otrzymała Złotą Antenę
w kategorii Człowiek Roku, za to, że „Jako pierwszy Marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa”. 

W 2013 roku odznaczona medalem Prio Patria za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci w walce
o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2014 roku odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju demokracji lokalnej w Polsce i na świecie oraz za propagowanie idei samorządności.
Tego samego roku została uhonorowana złotym medalem Akademii Polskiego Sukcesu.

W 2015 roku, w 25 rocznicę odrodzenia samorządu w Polsce z rąk Prezydenta RP odebrała Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

W 2016 roku uhonorowana Nagrodą Prestiżu RENOMA ROKU 2015 w kategorii specjalnej POLITYK.

Kapituła doceniła Marszałek za zaangażowanie w rozwój samorządności terytorialnej, skuteczne
i efektywne wdrażanie funduszy unijnych na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, pozyskanie inwestycji i budowanie społeczeństwa informacyjnego.

W 2018 roku uhonorowana tytułem Lider XXI wieku, a w 2019 roku prestiżową nagrodą im. Grzegorza Palki- wyróżnienie przyznane zostało za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego.


Elżbieta Anna Polak jest członkiem Zarządu Związku Województw RP oraz przedstawicielem ZWRP
w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Jest członkiem Polsko- Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, pełni także funkcję Przewodniczącej polskiej części Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej.