Anna Rulkiewicz

Prezes Grupy LUX MED, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan

Prezes Grupy LUX MED, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Jest również wiceprzewodniczącą Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA (Citi Handlowy) i członka Rady Programowej studiów MBA prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Uczestniczy w pracach zespołu problemowego ds. usług publicznych powołanego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jest też członkiem Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.