Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z tytułem zawodowym magistra wychowania fizycznego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów prawno-samorządowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu „organizacja i zarządzanie sportem” w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył także organizowany przez Ministerstwo Skarbu kurs na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

Od 1975 do 1990 r. pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Technicznych Zakładach Naukowych w Skarżysku-Kamiennej (ponad 20 lat), a od 1987 r. także jako trener lekkoatletów w Klubie Sportowym GRANAT Skarżysko - Kamienna. 

W latach 1994 - 1998 radny Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.  Od 1999 do 2002 r. piastował stanowisko Starosty Powiatu Skarżyskiego. 

W kadencji 2002-2006 - był radnym Powiatu Skarżyskiego, zaś w latach 2006-2007 radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI (2007-2011) i VII kadencji (2011-2015). Od 2015 r. aż do momentu wyboru na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Wicewojewoda Świętokrzyski. 

22 listopada 2018 r. wybrany na funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

Członek – założyciel oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej Fundacji „Daj szansę”, obejmującej swoim działaniem teren powiatu skarżyskiego. Celem działania Fundacji jest pomoc utalentowanej młodzieży - w 2018 roku wartość stypendiów przyznanych uzdolnionym młodym ludziom z terenu powiatu skarżyskiego przekroczyła 1 milion złotych.

Wieloletni działacz Ochotniczych Straży Pożarnych, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Kielcach.  Wieloletni działacz sportowy, m.in. Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego i Szkolnego Związku Sportowego.

W 2019 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

W 2020 roku wyróżniony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości 

 

Członek Rady Politycznej  Prawa i Sprawiedliwości. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PiS.