Wojciech Janek

Wicedyrektor Programu GovTech Polska

Wicedyrektor Programu GovTech Polska w Kancelarii Premiera, posiada doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Od 2009 do 2013 roku pracował, zarządzając funduszami w Niemczech i Chinach, oraz koncentrował się na inwestycjach w sektorach energii odnawialnej i bankowości. W 2013 roku został założycielem OiM, prywatnej firmy działającej sektorze hotelarskim dla pracowników sezonowych w Polsce. Z prawie 200 miejscami noclegowymi w Warszawie firma stała się jednym z liderów w regionie.

Od początku 2020 roku rozwija GovTech Polska i jest odpowiedzialny za projekty strategiczne Centrum GovTech. Obecnie pełni rolę Wicedyrektora Programu GovTech Polska. Ukończył studia magisterskie na Frankfurt School of Finance and Management i od 2020 roku jest doktorantem na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej