Tomasz Gasiński

Dyrektor w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju, Deloitte Central Europe

Tomasz posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach zarządzania środowiskiem, ryzykiem i w projektach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Od wielu lat angażuje się w promowanie koncepcji i praktycznego zastosowania tych kwestii w działalności biznesowej. Zarządzał projektami dla polskich i międzynarodowych organizacji m.in. w rolach: menadżera projektu, audytora środowiskowego, konsultanta, trenera w zakresie systemów zarządzania środowiskowego przedsiębiorstw, obszaru zarządzania ryzykiem ESG, strategicznej oceny, w tym ESG i CSR, w ramach łańcucha dostaw.

Ekspert w zakresie GHG - obliczania, weryfikacji i raportowania emisji CO2. Ma wieloletnie doświadczenie jako zarządzający polskim oddziałem Det Norske Veritas, a także w zarządzaniu projektami strategicznymi i ryzykiem w branży Oil&Gas.

Uczestniczył w przeszłości lub uczestniczy obecnie jako członek następujących organizacji: Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Rady Fundacji CentrumCSR.PL, Komitetu Technicznego PKN nr 305. do spraw rozwoju Polskiej Normy ISO 26000. Autor opracowań: "Zrównoważony biznes" oraz "Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu".