Rafał Wiśniewski

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Socjolog i menedżer, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, wykładowca, dr hab., prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Były wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Organizator i dyrektor  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE; członek Rady CBOS, Rady Naukowej Biblioteki Narodowej, rad programowych Muzeum Narodowego w Lublinie i Poznaniu oraz Komitetu Polityki Naukowej przy ministrze edukacji i nauki. Prowadzi badania i jest autorem publikacji dotyczących socjologii kultury i komunikacji międzykulturowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki.