prof. Zbigniew Wawer

Dyrektor Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie

Jest jednym z najwybitniejszych polskich historyków wojskowości. Jest także dziennikarzem, producentem filmowym, menadżerem kultury.

Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracował w latach 1985-2001. W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od października 2011 r. Jest profesorem w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej.

Jest autorem kilkudziesięciu filmów i programów historycznych m.in. dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Powszechnie znany jako autor serii filmów o Warszawie, głównie „Warszawa 1920-1939”, „Warszawa wojennych”, „Warszawa 1945-1956”, ale także filmów dokumentalnych poświęconych bitwie o Monte Cassino czy walkom w Tobruk. Jego produkcja o I Dywizji Pancernej generała Maczka została wyróżniona na Festiwalu Filmowym w Rzymie.

W latach 2012-2016 był dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego, gdzie zainicjował wiele ważnych wystaw. Od 2017 roku jest dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie.

Wyróżnienia i nagrody:

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2015), Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski (2012), Order Oficera Białej Róży Finlandii (2018), Krzyż Oficerski Orderu Orańskiego-Nassau (2014), Oficerski Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2020), Krzyż Kawalerski I Klasy Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej (2019), Krzyż Zasługi III klasy Ministerstwa Obrony Estonii (2017).