Tomasz Zjawiony

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach