SEBASTIAN BYKOWSKI

prezes PSMM Monitoring & More

Zarządza największą w Polsce firmą zajmującą się kompleksowym monitoringiem mediów, analiza-mi medialnymi i doradztwem, nagrodzoną tytułem Gazeli Biznesu 2011 i 2015 oraz Diamentu For-besa 2022. Współtwórca i przewodniczący rady nadzorczej CafeNews S.A. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Prawo Gospodarcze. 
Budował pierwszą w Polsce firmę analityczną Media Navigator, zajmującą się nowoczesnym po-dejściem do raportowania w media relations. Stale uczestniczy w tworzeniu i rozwijaniu analiz oraz metod pomiaru efektów działań media relations. Prowadzi prezentacje na kongresach, konferen-cjach i warsztatach związanych z tematyką PR, zarządzania, mediów, sportu, marketingu. 
Uhonorowany przez organizatorów Kongresu PR w Rzeszowie wyróżnieniem za zasługi na rzecz rozwoju nauki i praktyki public relations oraz nagrodą SAPR im. Andrzeja Stolarczyka w uznaniu wyjątkowych zasług dla polskiej branży PR.

Z pasją i zaangażowaniem wykłada tematy związane z monitoringiem mediów, zarządzaniem in-formacją oraz zmianami na rynku mediów na wielu uniwersytetach i uczelniach niepublicznych w całej Polsce. Współautor opracowań i publikacji naukowych z dziedziny marketingu sportowego, public relations, zarządzania, w tym m.in. „Leksykonu Public Relations”, „Badania i pomiar efektów w public relations”, „Organizacje i idee - komunikowanie się w przestrzeni tradycyjnych i nowych mediów” oraz „Pierwsze ćwierćwiecze. 25 lat public relations w Polsce”.
Ma dwie córki, jest miłośnikiem muzyki, fotografii i podróży