Renata Fijałkowska 

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog, trener rozwoju osobistego. 

Od 20 lat związana z pomocą społeczną i edukacją. Pracowała z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami  zagrożonymi wykluczeniem społecznym  jako kierownik w placówkach wsparciach dziennego z ramienia NGO .Przez 6 lat prowadziła diagnozę psychologiczną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i przez 6 lat funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pracując z dziećmi, młodzieżą , rodzicami biologicznymi , rodzicami zastępczymi i dziećmi będącymi pod ich pieczą 
W tym czasie zajęła się problemami młodzieży usamodzielniającej się szukając rozwiązań we współpracy z samorządem organizacjami pozarządowymi i  biznesem. 
Prowadzi działania edukacyjne   z zakresie tzw. edukacji pozaformalnej ,tworzy i realizuje  programy profilaktyczne i prewencyjne  oraz  projekty międzynarodowe w zakresie wsparcia i rozwoju kompetencji społecznych i  zawodowych młodzieży i kadry z nimi pracującej. 
W pracy psychologa zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz  relacjami dorosły-dorosły , dziecko-dziecko i dorosły-dziecko.
Pracuje z ofiarami przestępstw w Ośrodku dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz świadkami w tym z ofiarami przemocy domowej  - często dziećmi i młodzieżą. 
Koordynowała projekt międzynarodowy Enya pn.: „ Prawa Dzieci w świecie cyfrowym przy Rzeczniku Praw Dziecka”.
Ekspert w realizacji projektów ogólnopolskich, lokalnych i międzynarodowych. Autorka wielu scenariuszy zajęć, kart pracy wykorzystywanych przez osoby indywidualne oraz instytucje. Autorka szkoleń oraz warsztatów w Polsce i Wielkiej Brytanii.  
Związana z Fundacją One Day jako ekspert merytoryczny oraz psycholog w programie Usamodzielni.
Jej misją jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży i przeciwdziałanie patalogiom rodziny poprzez budowanie lokalnych i międzynarodowych dialogów, porozumień i współpracy.