Przemysław Galiński

CEE Cloud & Digital Director PwC

Przemysław Galiński jest dyrektorem obszaru Cloud & Digital w PwC odpowiedzialnym za rozwój biznesu w obszarze chmury obliczeniowej oraz transformacji cyfrowej dla klientów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu technologii cloud oraz w realizacji  innowacyjnych projektów transformacyjnych z zakresu wykorzystania chmury publicznej, prywatnej oraz rozwiązań hybrydowych, a także multicloud. 

Jest doktorantem Szkoły Głównej Handlowej, studiów doktoranckich w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Jest także Członkiem Rady Programowej oraz Doradcą Zarządu Instytutu Lema.