Mariola Anna Zmudzińska

Członek Zarządu KAPE

Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz MBA - Master of Business Administration. Autorka publikacji z zakresu efektywności energetycznej, prawa,  przedsiębiorczości. Członkini Rady Programowej Forum Innowacyjności "Klimat wobec wyzwań XXI wieku" oraz Zespołu ds. efektywności energetycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wiceprezes Zarządu w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Współautorka projektu "Krajowy Integrator Samorządowych Inicjatyw Rozwoju Zeroemisyjnego Publicznego Transportu Zbiorowego Napędzanego Wodorem i Elektoromobilnego"; Pracuje w projektach z zakresu poprawy efektywności energetycznej, planowania ścieżek osiągnięcia neutralności klimatycznej, wodoru. Menadżer w przedsiębiorstwach odpowiedzialna m.in. za strategiczne planowanie, realizację inwestycji, restrukturyzację, rozwój grupy kapitałowej, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i projektów badawczych, relacje inwestorskie, system zarządzania i audytu EMAS.