Marek Woch

Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami prawa FONTES. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie z zakresu ochrony zdrowia oraz filozofii prawa.
Od 2019 r. w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odpowiada za prace Wydziału Prawno – Legislacyjnego i Wydziału Administracyjno – Finansowego. W listopadzie 2020 r. zostaje awansowany na stanowisko Dyrektora Generalnego.
W latach 2016  – 2019 pełnił funkcję pełnomocnika Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej.
W  2015 r. zostaje ustanowionym Biegłym Sądowy z zakresu: zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji.
Wykładowca, ekspert z zakresu systemu ochrony zdrowia, autor licznych wystąpień i publikacji naukowych.