Marcin Nowak

Prezes Zarządu Igrzyska Europejskie 2023