Małgorzata Milczarek-Bukowska

Senior HR Executive

Małgorzata Milczarek-Bukowska jest Senior HR Executive z międzynarodowym doświadczeniem w firmach zarówno produkcyjnych, sprzedażowych jak i usługowych. Pracowała dla korporacji europejskich – ING, Nationale Nederlanden, Nordkalk oraz amerykańskich – Pfizer, MetLife.
Jej doświadczenia obejmują za równo „twardy” jak i „miękki” HR. Przygotowywała lokalne i regionalne strategie HR. Wdrażała systemy gradingowe, systemy IT, procedury ale i uruchamiała procesy Talent managementowe i rozwojowe, performance management czy strategie Diversity, Equity and Inclusion.
Ma duże doświadczenie z procesami przejęć i połączeń, za równo po stronie kupca jak i sprzedającego.
Odpowiadała za przygotowanie i przeprowadzenie wielu procesów restukturyzacyjnych, zmian modeli biznesowych i procesów zmian kulturowych.
Zarządzała 40 osobowym, rozproszonym w 16 krajach Europy i kulturowo zróżnicowanym zespołem.