Magdalena Kasiewicz

Customer Success Lead, Członek Zarządu Microsoft Polska

W swojej pracy koncentruje się na pomocy organizacjom w transformacji cyfrowej poprzez określenie strategii IT i wsparcie w jej realizacji. Magdalena Kasiewicz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT, specjalizując się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań transformacyjnych oraz efektywnym zarządzaniu zespołami IT. Skutecznie zarządzała różnorodnymi grupami specjalistów technicznych w różnych krajach, a doświadczenie to pozwoliło jej na budowanie umiejętności przywódczych i poszerzanie różnorodności perspektyw. Budowanie efektywnych, autonomicznych zespołów skoncentrowanych na celach biznesowych jest jej pasją.

Magdalena Kasiewicz była w poprzednich latach odpowiedzialna m.in. za strategię rozwiązań Microsoft Services dla DevOps oraz modernizację aplikacji i migrację do chmury w centrali Microsoft w Redmond. Magdalena Kasiewicz jest obecnie członkiem zarządu Microsoft Polska i odpowiada za Departament: Customer Success Unit.