Magda Gajownik de Vries

Menadżerka w Departamencie Rozwoju Innowacji w Polskim Fundusz Rozwoju

Menadżerka w Departamencie Rozwoju Innowacji w Polskim Fundusz Rozwoju. W PFR tworzy ofertę - doradczo szkoleniową dla dużych przedsiębiorstw w zakresie innowacji, transformacji cyfrowej 
i energetycznej. Sieciuje przedsiębiorców ze start-upami, inwestorami i agencjami z Grupy PFR.