Maciej Bombol

Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego GPW

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej. Posiada certyfikat CFA, licencję maklera papierów wartościowych, oraz licencję doradcy inwestycyjnego (3. licencja w Polsce). Od 30 lat związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Był odpowiedzialny za uruchomienie działalności zarządzania aktywami w grupie Banku Handlowego (2. licencja w Polsce). W kolejnych latach był m.in. odpowiedzialny za zarządzanie aktywami i funduszami inwestycyjnymi w TFI Banku Handlowego S.A. (wiceprezes zarządu i Chief Investment Officer), Millennium TFI S.A. (wiceprezes zarządu i Chief Investment Officer), ING Investment Management (Polska) S.A. (dyrektor inwestycyjny) a także AXA TFI S.A. (prezes zarządu oraz Chief Investment Officer na region CEE). Pełnił również funkcję członka zarządu CFA Society Poland oraz przewodniczącego rady nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Działu Rynku Pierwotnego GPW oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej GPW Ventures ASI S.A.