ŁUKASZ BERESIŃSKI

Dyrektor Departamentu Analiz Branżowych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauk politycznych.  Od 20 lat zawodowo związany z doradztwem finansowym i transakcyjnym oraz rynkiem kapitałowym.  W latach 2006-2017 pracował w Deloitte Advisory, gdzie zajmował się wycenami przedsiębiorstw oraz modelowaniem finansowym.  Od 2017 r. związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor odpowiedzialny za sektor paliwowy, gazowy i chemiczny.  Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).