Krzysztof Szułdrzyński

Partner, CEE Assurance Sustainability Leader PwC

Krzysztof kieruje praktyką zarządzania ryzykiem, raportowania i rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada ponad 20 lat doświadczenia we wdrożeniach i ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w obszarach biznesowych oraz wspierających je systemach informatycznych. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (ACCA) i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych. Kierował również licznymi projektami oceny środowiska kontroli wewnętrznej, audytami i zleceniami doradczymi w tym zakresie oraz licznymi zleceniami w zakresie wsparcia funkcji audytu wewnętrznego klientów.

W ostatnich latach prowadził lub był zaangażowany w wiele dużych projektów mających na celu poprawę struktury organizacyjnej, systemu kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzenie analizy ryzyka. Prowadzi projekty w obszarze strategii raportowania ESG, dostosowania firm do wymogów Taksonomii UE oraz audytów i procesów najwyższej staranności w łańcuchach dostaw. Krzysztof jest certyfikowanym audytorem LBMA i od kilku lat przeprowadza audyty w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania złota i srebra. 

Krzysztof jest jednym z organizatorów Forum Rad Nadzorczych (wspólnej inicjatywy GPW, SEG i PwC), członkiem Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego oraz Członkiem Kapituły Konkursu Liderzy ESG organizowanego wspólnie przez NN Investments TFI, GPW i PwC.