Krzysztof Malesa

Dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa / National Security Officer

Krzysztof Malesa odpowiada za wspieranie organizacji w osiąganiu celów transformacji cyfrowej poprzez wdrażanie najwyższych standardóww cyberbezpieczeństwa. Krzysztof Malesa dołączył do zarządu polskiego oddziału firmy w październiku 2021 r. Przez blisko 12 lat pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB), najpierw w roli szefa Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a od 2012 roku jako zastępca dyrektora RCB, powołany przez Prezesa Rady Ministrów. W ramach tej funkcji był m.in. odpowiedzialny za planowanie cywilne oraz ochronę infrastruktury krytycznej, w szczególności w sektorze energetycznym. Do obszarów jego odpowiedzialności należało cyberbezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania organizacji. Był również zaangażowany w prace Komitetu Planowania Cywilnego NATO (CEPC), głównie w kontekście zagrożeń hybrydowych i odporności na te zagrożenia.