KRZYSZTOF JANECZKO

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych, Lasy Państwowe

Ukończył leśnictwo na SGGW. Karierę zawodową rozpoczynał na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW. Na tamtejszym Wydziale Leśnym nauczał zarządzania w leśnictwie m.in. w zakresie badań operacyjnych, technik organizatorskich w leśnictwie oraz rachunkowości leśnej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomicznych i finansowych aspektów leśnictwa.
Autor ponad 20 publikacji naukowych, uczestnik oraz współorganizator kilkunastu konferencji naukowych – krajowych i międzynarodowych. Prowadził samodzielnie tematy badawcze dotyczące infrastrukturalnych funkcji lasu. Brał także udział w licznych tematach badawczych dotyczących m.in. rynku surowca drzewnego, roli leśnictwa w kształtowaniu rozwoju gospodarki regionu, powiązań międzysektorowych w modelu leśnictwa wielofunkcyjnego oraz metod i zasad pracy kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
W 2004 r. otrzymał tytuł doktora nauk leśnych za pracę dotyczącą ekonomicznych konsekwencji realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu - specjalizacja w dziedzinie zarządzanie w leśnictwie. W 2006 r. otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia Rektora SGGW w Warszawie za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.
Absolwent studiów podyplomowych z rachunkowości oraz prawno-podatkowych. Przez dwa lata był dyrektorem Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Później pracował w DGLP, jako naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania oraz p.o. zastępca dyrektora generalnego LP ds. ekonomicznych.