KONRAD POKUTYCKI

Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o

Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Funkcję tę pełni od 2008 roku. Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów przez kilka lat wykładał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, w szkołach biznesu oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Współautor polsko-niemiecko-angielskiego słownika rachunkowości i bankowości. Konsultant w zakresie zarządzania finansami, doradztwa podatkowego, systemów informacyjnych w firmach konsultingowych. W roku 2003 uzyskał tytuł biegłego rewidenta. W latach 2006 -2017 był Członkiem Rady Nadzorczej ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA., w tym od 2007 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego ElektroEko. Od 2009 roku do 2014 roku był Prezesem CECED Polska (teraz APPLiA Polska). A od 2006 roku jest członkiem Komitetu Sterującego. W 2017 r. ponownie objął funkcję prezesa APPLiA Polska, związku pracodawców i importerów AGD w Polsce, a obecnie jest Przewodniczącym Rady tej organizacji. W 2015 r. otrzymał prestiżową nagrodę Wektora Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej za osobisty wkład w rozwój branży producentów AGD, nowatorskie pomysły oraz innowacyjne rozwiązania, które konsekwentnie wdraża w firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. W 2020 roku uhonorowano go tytułem „Łodzian Roku 2019" za działania na rzecz miasta. Ponadto w 2020 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.