Joanna Jaroch-Pszeniczna

Wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie we wspieraniu w rozwoju francuskich inwestorów w Polsce, a także umacnianiu strategicznego partnerstwa gospodarczego pomiędzy Polską i Francją. W ramach Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej jest  dpowiedzialna za rozwój relacji z sektorem publicznym i nadzoruje działanie Komitetów sektorowych i tematycznych, które w gronie ekspertów przygotowują propozycje rozwiązań mających na celu ułatwianie prowadzenia biznesu w Polsce. Wraz z zespołem CCIFP odpowiadała za przygotowanie obecności francuskiej na  orum Ekonomicznym w Krynicy, a następnie w Karpaczu. Joanna Jaroch-Pszeniczna jest również Przewodniczącą Zarządu Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy izbach bilateralnych w Polsce, a także Członkinią Sektorowej Ramy Handlu.