Jan Tabor

Jan Tabor - p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej

Jan Tabor – ukończył Wydział Leśny SGGW w Warszawie. W leśnictwie pracuje od 1998 r. Po rocznym stażu w Lasach Państwowych dziewięć lat przepracował w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Od 2008 r. w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, ostatnio jako naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody. Obecnie pełni obowiązki zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej.