Izabela Rakuć-Kochaniak

Prezes Fundacji Veolia Polska

Z wykształcenia politolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i London School of Economics and Political Science. PR-owiec (SGH) i ekspert ds. CSR (Akademia im. Leona Koźmińskiego).
Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Kancelarii Prezydenta RP, jako specjalista ds. międzynarodowych. Następnie pracowała na stanowisku rzecznika Urzędu Regulacji Energetyki. 7 lat poświęciła pracy dla Grupy PZU, gdzie realizowała długofalowe programy CSR, przy współpracy z Ministerstwami, Kancelarią Prezydenta RP, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Obecnie dyrektor ds. CSR w grupie Veolia i prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska zarządzający projektami z obszaru CSR i public relations. Członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, mentorka i wolontariuszka.