Ewelina Łukasik-Morawska

CEE ESG Manager, PwC

Ewelina jest ekspertką w obszarze budowania strategii ESG i zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw w regionalnym zespole w PwC na Europę Środkową i Wschodnią. Ewelina specjalizuje się w projektach strategicznych, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, ujawnianiu danych niefinansowych, oraz zarządzaniu wpływem organizacji na otoczenie. Ewelina ma dziesięcioletnie doświadczenie w doradzaniu firmom działającym na rynkach globalnych w tematyce związanej z prawidłowym zarządzaniem kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego w ramach strategii aktywnego akcjonariatu. Doświadczenie to zdobywała pełniąc szereg ról w GES International, Sustainalytics i Morningstar gdzie doradzała podmiotom i grupom kapitałowym w zakresie strategii ESG, identyfikowania materialnych ryzyk i kluczowych obszarów rozwoju jak również ram ujawniania w obszarze ESG. Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu ESG due diligence jak również współpracy z ekspertami i interesariuszami na poziomie globalnym.