Dr Marek Szczepański

Dyrektor Departamentu Programów Publicznych i Projektów Unijnych, Dyrektor ds. Współpracy z JST, BOŚ S.A.

W BOŚ S.A. pełni równolegle funkcje Dyrektora Departamentu Programów Publicznych i Projektów Unijnych oraz Dyrektora ds. Współpracy z JST. Od ponad 25 lat zajmuje się planowaniem i wdrażaniem programów publicznych, w tym wykorzystujących fundusze UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze publicznym (m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, PARP, BGK) i prywatnym (firmy doradcze). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obronił w 2012 r. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.