dr inż. Jolanta Baran

Ekspert ds. ESG, Menedżer PwC

Jolanta Baran specjalizuje się w analizie środowiskowych aspektów ESG, śladu węglowego i ocenie cyklu życia LCA. Posiada 16 lat doświadczenia w obliczaniu śladu węglowego organizacji (wg GHG Protocol, ISO 14064-1, ISO/TR 14069) oraz produktów i usług (wg GHG Protocol, ISO 14067), a także w ocenie cyklu życia (LCA) produktów i organizacji (zgodnie z ISO 14040/44, ISO/TS 14072).
Jako adiunkt w Politechnice Śląskiej prowadzi badania naukowe i projekty z zakresu LCA, których efektem było ponad 70 publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz kilkanaście referatów wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach. Równolegle z 20-letnim zaangażowaniem naukowo-dydaktycznym na Uczelni współpracowała z kilkunastoma firmami z różnych branż, m.in. górniczej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, opakowaniowej, mechanicznej, garbarskiej, ICT - w zakresie LCA i analiz śladu węglowego produktów i organizacji (były one weryfikowane przez niezależne strony trzecie).
Jolanta wspiera firmy w wykorzystaniu wyników analiz LCA do wspomagania podejmowania decyzji, opracowania deklaracji środowiskowych EPD, raportowania ESG, opracowywania polityki klimatycznej, ekoprojektowania i analizy ekoefektywności. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów.