Dr. hab. Piotr Wachowiak

Rektor SGH

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Zarządzania SGH. Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, zastępca przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich. Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Od 29 lat związany z praktyką gospodarczą, był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz oraz kanclerzem SGH. Specjalizuje się w problematyce CSR oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Autor i współautor prac naukowych na temat m.in. polityki personalnej, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, a także negocjacji i CSR.