Alice Neffe

Dyrektor ds. Global Affairs w ARP S.A., prezes Fundacji Agencji Rozwoju

Ukończyła studia magisterskie z prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne oraz Uniwersytecie Helsińskim. Posiada również MBA z „Zarządzania Technologiami Wodorowymi”. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu współpracy międzynarodowej w sektorze akademickim, w sektorze pozarządowym oraz w administracji publicznej w Polsce i za granicą. Pełniąc funkcje managerskie w tych obszarach, uczestniczyła w negocjowaniu i wdrażaniu aktów prawa międzynarodowego i europejskiego. Obecnie w ARP jest odpowiedzialna za wypracowanie Strategii ESG dla Agencji.