Agnieszka Rozwadowska

Dyrektor Biura Zarządu i CSR w Columbus Energy S.A.

Dyrektor Biura Zarządu i CSR w Columbus Energy S.A.
Prezes Zarządu w Carbon Footprint Foundation
Członek Rady Nadzorczej w Columbus Energy a.s.
Dyrektor Biura Zarządu i CSR Spółki Columbus Energy S.A – lidera rynku nowoczesnej energetyki w Polsce. Od ponad 7 lat związana z Grupą Columbus; początkowo na stanowiskach operacyjnych, od 5 lat na samodzielnych stanowiskach kierowniczych. W latach 2019-2021 jako Pełnomocnik Zarządu, a od grudnia 2021 na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu i CSR. Realizuje projekty współpracując bezpośrednio z Zarządem i Radą Dyrektorów Spółki, a także otoczeniem Grupy. Buduje wizerunek spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Realizowała projekty biznesowe, w tym odpowiadała za aktywne doskonalenie procesów organizacji, rozwój nowych produktów i zespołów zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialna za relacje ze środowiskiem inwestycyjnym, obszar rynku kapitałowego, nadzoru właścicielskiego i zrównoważony rozwój Grupy Columbus. Inicjator, pomysłodawca, mecenat i kierownik operacyjny pierwszego Raportu Niefinansowego Grupy Columbus w ramach raportowania ESG. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2020 uzyskała tytuł Master of Business Administration. Ukończyła program certyfikujący w ramach transformacji lean w organizacji Columbus i uzyskała tytuł Lean Black Belt®. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Prezeska Zarządu Carbon Footprint Foundation. Od 2019 roku, czyli od początku zawiązania Fundacji jest odpowiedzialna za organizację międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, tworzenie konceptu i strategii, zarządzanie zespołem projektowym, rozwój zasobów ludzkich, realizację kampani społecznych, pozyskiwanie partnerów strategicznych, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy, kontakt z otoczeniem oraz rozwój rozwiązań dla biznesu.