Agnieszka Rozwadowska

Pełnomocnik Zarządu Columbus Energy S.A

Od ponad 6 lat związana z Grupą Columbus, początkowo na stanowiskach operacyjnych, a od 3 lat na stanowiskach kierowniczych. Realizuje projekty współpracując bezpośrednio z Zarządem i Zespołem Zarządzającym Spółki.

Odpowiedzialna za relacje z otoczeniem kapitałowym, budowanie wizerunku spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, realizację projektów na styku z biznesem, aktywne doskonalenie procesów organizacji oraz rozwój nowych produktów i zespołów.

Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończyła program certyfikujący w ramach transformacji lean w organizacji Columbus i uzyskała tytuł Lean Black Belt®.

Prezeska Zarządu Carbon Footprint Foundation – organizacji non profit, której głównym celem statutowym jest podnoszenie poziom świadomości ekologicznej biznesu, edukacja na temat śladu węglowego i analityka procesów organizacyjnych pod kątem emisyjności. Odpowiedzialna za rozwijanie konceptu międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, współtworzenie strategii CSR, zarządzanie zespołem projektowym i zespołem wolontariuszy, pozyskiwanie kluczowych partnerów strategicznych oraz kontakt z otoczeniem.