Agnieszka Łukasiak

Menadżer projektów Fundacja Veolia Polska

Menadżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami społecznymi. Specjalizuje się w tematach związanych z zaangażowaniem społecznym biznesu i współpracą z NGO. Od 2021 r. Menedżer w Fundacji Veolia Polska zajmuje się wdrażaniem projektów z obszaru edukacji środowiskowej. Wcześniej menedżer w Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga odpowiedzialna za rozwój projektów z obszaru przedsiębiorczości oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.