PIOTR ŁYCZKO

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Programów Ekologicznych w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Ma doświadczenie w pracy w administracji publicznej w obszarze ochrony powietrza, pozwoleń środowiskowych, gospodarki odpadami i systemów zarządzania środowiskowego. Nadzoruje realizację dwóch projektów zintegrowanych LIFE w zakresie ochrony powietrza (LIFE-IP MALOPOLSKA) i ochrony klimatu (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA). Ekspert w zakresie jakości powietrza w ramach instrumentu TAIEX Komisji Europejskiej.