Paweł Chrupek

Dyrektor Wydziału Procesowego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Radca prawny, doradca podatkowy. Specjalizuję w prawie procesowym. Jest Dyrektorem Wydziału Procesowego Rzecznika Małych i
Średnich Przedsiębiorców. Reprezentuje rzecznika w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz TSUE.