Piotr Glen

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz studium menedżerskiego Mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto absolwent SGH, na której z wyróżnieniem ukończył Studia Menedżerskie. Jest jedną z pierwszych osób w Polsce, które zawodowo zajmują się CSR/ESG. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą ubezpieczeniową. Najpierw z Zakładem Ubezpieczeń i Reasekuracji Polonia (obecnie Uniqa SA), później TUiR Warta, a następnie pełnił funkcję Dyrektora ds. Zaangażowań Społecznych w PZU, odpowiadając za całokształt działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpracował ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych (SEG) przy tworzeniu Standardu Informacji Niefinansowych (SIN), jako członek zespołu ekspertów posiadających doświadczenie w kwestiach raportowania informacji niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Obecnie koordynator ds. społecznej odpowiedzialności w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz sekretarz Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH. Na Uczelni odpowiada za zrównoważony rozwój i ESG.