Jakub Wiech

z-ca redaktora naczelnego Energetyka24