Iwona Łazarów

Działaczka społeczna. Wiceprezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych „Sapere Aude”

Działaczka społeczna. Wiceprezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych „Sapere Aude”, skupiającej się na promowaniu aktywności w przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego, w tym w organizacjach pozarządowych. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz Stowarzyszenia Legnica Aktywnie i Kreatywnie, działającego w obrębie kultury. Dwukrotna stypendystka programu stypendialnego "zDolny Śląsk" w kategorii działalność społeczna.