Michał Gondek

Dyrektor Pionu Techniczno - Inwestycyjnego w Columbus Energy S.A.

Z energetyką odnawialną związany od początku swojej kariery zawodowej. Od 7 lat aktywnie uczestniczy w rozwoju Grupy Columbus, będącej wiodącym dostawcą usług na rynku nowoczesnej energetyki w Polsce. Początkowo był odpowiedzialny za kwestie audytu energetycznego, następnie kierował Działem Realizacji, a w ostatnich latach objął zarządzanie obszernym Pionem Techniczno-Inwestycyjnym Columbus. Jako dyrektor Pionu, jest odpowiedzialny m.in. za realizację inwestycji, rozwój produktów oraz wprowadzanie nowych technologii w Grupie. Pełni też funkcję prokurenta Columbus Energy S.A. i jest członkiem Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A.

Michał Gondek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Energetyki i Paliw. Ukończył także studia podyplomowe Executive MBA na Akademii WSB.