Maria Rothert - Proniewicz

Wydział Komunikacji Społecznej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Absolwentka Wydziału Architektury Krajobrazu i Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Menedżer turystyki i hotelarstwa (Szkoła Główna Handlowa). 

Moderator Design Thinking (Design Thinking Institute). Certyfikowana Przewodniczka „Kąpieli leśnych” Forest Therapy Hub.

Od 2011 r. pracuje w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Obecnie jako starszy specjalista służby leśnej. Zajmuje się aspektami rekreacyjnego i turystycznego udostępniania lasu, a także wpływem lasu na zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne człowieka.