ks. prof. Stanisław Dziekoński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie