Tomasz Majewski

Wiceprezes ds. organizacyjnych i kontaktów międzynarodowych Polski Związek Lekkiej Atletyki