Monika Gorgoń

Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczego seminarium doktorskiego oraz studiów LL.M. in International Commercial Law na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie, jak również studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Posiada tytuł radcy prawnego oraz certyfikaty compliance  (ACO, ACE) nadawane przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Obecnie jest w trakcie procedury uzyskania tytułu doktora w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości na podstawie dysertacji pt. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Od 2017 r. jako dyrektor nadzorowała na GPW obszar compliance, ryzyka, ciągłości działania, AML i kontroli wewnętrznej oraz kierowała doradczym Komitetem GPW ds. Compliance. 
Rozległe doświadczenie zdobywała w branży regulowanej  mi.in. w Grupie Citi oraz Orange Polska, jak również jako Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej spółki GPW Benchmark S.A.
Od sierpnia 2022 r. pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki BondSpot S.A.
Laureatka konkursu Wschodząca Gwiazda Biznesu gazety Rzeczpospolita oraz finalista Excellence in Compliance Awards - CCO/CECO of  the year 2022 – Compliance Week (US).
Wyróżniona tytułem Financial Services Chairperson of the Year 2021 (Europe) przez CEO Monthly magazine – (UK).