dr n. o zdr. Monika Tomaszewska

Dyrektor departamentu strategii i innowacji medycznych LUX MED

Magister pielęgniarstwa, doktor nauk o zdrowiu. Specjalizuje się m.in. w zarządzaniu ryzykiem klinicznym, standaryzacji i rozwijaniu modeli opieki nad pacjentem, standaryzacji procesów i modeli zapobiegania szerzeniu się zakażeń, a także tworzeniu kryteriów oraz prowadzeniu wewnętrznych i certyfikujących audytów klinicznych oraz ISO (certyfikowany audytor wiodący). Zarządza projektami medycznymi.