dr Konrad Szeląg

Wicedyrektor Biura Analiz i Strategii, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał również stopień doktora nauk ekonomicznych (Kolegium Gospodarki Światowej SGH). Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (program Huberta H. Humphreya w Boston University i Harvard University).

Obecnie pracuje w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jako wicedyrektor Biura Analiz i Strategii. Wcześniej pracował w Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Finansów i Komisji Europejskiej w Brukseli. Odbył staże zawodowe w USA (Bank Rezerwy Federalnej w Bostonie, Federal Deposit Insurance Corporation w Waszyngtonie). Autor publikacji w języku polskim i angielskim na temat integracji europejskiej, sektora bankowego i polityki gospodarczej.